Drømmer om at du spinner ukontrollert symboliserer følelsene at situasjonen er ute av hendene dine. Et tap av kontroll over en situasjon. Å miste kontroll eller føle at svikt er utenfor din evne til å stoppe.

Drømmen om elektrosjokk symboliserer en unnlatelse av å innse hvor kraftig en situasjon var i livet ditt. En feil av dømmekraft eller naiv oppfatning om kraften eller styrken i en situasjon. Opplever et tap eller en fiasko fordi du undervurderte noen. Alternativt kan drømmer om elektrosjokk være et advarselstegn på at du må være mer forsiktig med konsekvensene av dine handlinger eller valg.

Drømmer om et elektrosjokk representerer at den nåværende retningen av dine handlinger kan føre til problemer eller katastrofe, eller død. Du må ta viktige beslutninger før det ikke er for sent. I tillegg må du være mer oppmerksom på omgivelsene dine og de rundt deg.

Vær forsiktig med den elektriske installasjonen.

…Det er vårt eget liv som er representert og alt avhenger av oss. Bensin representerer kapasiteten til energi. Karosseriet på kjøretøyet indikerer vårt ytre utseende. Rattet symboliserer kontrollens evne. Bremsene indikerer vilje. Den elektriske kretsen forutsier om intelligens. Frontlyktene beskriver vår evne til å se på fakta. Hvis kjøretøyet er i god stand, viser det hva slags tillit vi har til oss selv. Hvis kjøretøyet er i dårlig stand, representerer det frykten vår. Hvis vi kjører kjøretøyet alene, indikerer det ønske om uavhengighet. Hvis vi reiser sammen med andre mennesker, viser drømmen at handlingene til passasjerene, inkludert oss, avslører hva vår holdning er til de rundt oss. Hvis du blir drevet av en annen person, betyr det at vi ikke er mestere for vår skjebne….

Drømmen om en elektrisk stol symboliserer potensialet for total ydmykelse og permanent svikt. Et tegn på at du kan ha skyld og frykt konsekvenser som kan være pinlig. Frykter å bli paradert i full avsløring av sine feil eller feil før de blir permanent utelukket på noen måte. Drømmen om å se noen elektrosjokk i den elektriske stolen kan representere deg eller noen andre som har blitt fullstendig ydmyket, før de blir ekskludert, mislyktes eller utestengt for noe de gjorde galt.

…Det er vårt eget liv som er representert og alt avhenger av oss. Drivstoffet representerer vår energis kapasitet. Karosseriet indikerer utseendet vårt. Rattet forutsier vår selvkontrollevne. Pausene viser vår vilje. Den elektriske kretsen går rundt intelligensen. Frontlyktene forutsier vår evne til å se på fakta. Hvis bilen er i god stand, betyr det at vi har tillit til oss selv. Hvis det er i dårlig tilstand, representerer det frykten vår. Hvis vi ser oss selv kjøre bilen alene, indikerer det ønske om uavhengighet. Hvis vi reiser sammen med handlingene til passasjerene, inkludert våre, vil det avsløre vår holdning til de rundt omkring. Hvis bilen blir kjørt av noen andre, betyr det at vi ikke føler eiere av vår egen skjebne….

…Det er vårt eget liv som er representert og alt avhenger av oss. Bensinen representerer energien vår. Motorsykkelens utseende representerer vårt ytre utseende. Styret betyr muligheten til å kontrollere. Bremsene indikerer viljestyrke. Den elektriske kretsen viser intelligens. Frontlyktene, vår evne ser fakta. Hvis motorsykkelen er i god stand betyr det at vi har tillit til oss selv. Hvis det er i dårlig tilstand, representerer det frykten vår. Hvis vi alene sykler på motorsykkelen, indikerer det et ønske om uavhengighet. Hvis vi reiser ledsaget, vil handlingene til passasjerene, inkludert oss, avsløre hva vår holdning til de rundt oss er. Hvis en annen person sykler, betyr det at vi ikke er mestere for vår skjebne….

…Drømmen viser at det er vårt eget liv som er representert og alt avhenger av oss. Bensin representerer vår energikapasitet. Konstruksjonen av traktoren indikerer utseendet vårt. Rattet forutsier kontrollerbarhet. Bremser viser vår vilje. Den elektriske kretsen representerer intelligens. Hodelykter, vår evne syn på fakta. Hvis traktoren er i god stand, viser den at vi har tillit til oss selv. Hvis traktoren er i dårlig stand, representerer den frykten vår. Hvis vi kjører traktoren alene, indikerer det ønsket om uavhengighet. Hvis den blir drevet av en annen person, betyr det at vi ikke er mestere for vår skjebne….